UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

PRESSEMELDINGER

9.9.2008
Istransporten viktig for isdekke i Arktis

Istransporten ut av Arktis var avgjørende for fjorårets rekordlille sjøisdekke. Bidraget fra varmetransport i havet var derimot beskjedent. Dette viser en fersk studie som nå publiseres i Geophysical Research Letters.

Isforsker Lars H. Smedsrud ved Bjerknessenteret for klimaforskning og medforfattere sier de var overrasket over mengden tjukk flerårsis som har blitt transportert ut av Arktis gjennom Framstredet mellom Svalbard og Grønland. I artikkelen konkluderer forskerne med at istransporten påvirker sjøisen mer enn den anslåtte økningen i varmt vann som blir fraktet nordover med Golfsrømmen.

Satellittmålinger viser at istransporten har økt gradvis siste 4 år, med hele 37 % økning siden i fjor. Varmetransporten i atmosfæren har derimot holdt seg stabil siden 1990, og kan derfor ikke forklare den akselererende issmeltingen de siste årene.

- Den høye is-transporten ut av Arktis har sammen med transporten av varmt vann inn i Arktis økt muligheten for at vi kan få like lite is de neste somrene som fjorårets bunnrekord, men understreker Smedsrud, blir is-transporten mer normal i kommende smeltesesonger kan sjøisen i Arktis igjen vokse. Istransporten drives av vinden over, og strømmen under isen, men er også avhengig av isens egenskaper.

Satellittbilder tyder på at årets isdekke i Arktis, som når sitt minimum i midten av denne måneden, kan tangere fjorårets rekord. Smedsrud tror likevel ikke vi kommer til å få helt isfrie somre de nærmeste årene, slik enkelte forskere har spådd.

- Selv om det er lite sannsynlig at isen igjen vil bli så tjukk som på 1950-tallet, kan den øke til omkring 2 meter i årene som kommer hvis vindforholdene ligger til rette for dette, sier Smedsrud. 

På lengre sikt er det likevel økningen i drivhusgasser som vil bli avgjørende for isens framtid. I følge denne studien vil Arktis være 95 % åpent vann om sommeren i 2050 dersom økningen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter som nå. Det er derfor ingen grunn til å avlyse den globale oppvarmingen selv om vi skulle oppleve noen år med mer sjøis enn nå.

Artikkel det refereres til: Lars H. Smedsrud1, Asgeir Sorteberg1 og Kjell Kloster2 (2008), Recent and future changes of the Arctic sea-ice cover. Geophysical Research Letters (In press).

1Bjerknessenteret for klimaforskning
2Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling

Kontaktperson: Lars H. Smedsrud, tlf. 924 88 449, e-post: larsh@gfi.uib.no     


SISTE 20 PRESSEMELDINGER

• UiB inngår rammeavtale med Statoil
• Kjell Bernstrøm blir ny universitetsdirektør
• Statsbudsjett og ny langtidsplan for forskning og utdanning
• Den etiske evalueringen av petroleumsforskningen er klar
• Flere vil bli lektor
• Elvbakken slutter som universitetsdirektør
• Åpning av det akademiske året
• Mat, en global utfordring
• - Vi skal stoppe kreftsvulstane
• Får penger til aula
• Bjerknessenteret får Christieprisen
• Olsen blir rektor
• Størst økning av søkere til UiB
• Ni av ti studenter trives i utlandet
• Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken tilsatt i ny åremålsperiode
• Investerer ikke i fremtiden
• Skuffet over manglende støtte
• Gikk forfedrene våre kledd i brennesle?
• Flere får tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen
• Stadig flere vil studere realfag ved Universitetet i Bergen

Arkiv


 
 
Offisiell side