UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

14.7.2014 kl. 13.15
Studentprint: Avvikling av kontantautomater / Student print: Cash automats discontinued

IT-avdelingen har avviklet de to kontantbetalingsautomatene for PullPrint som var plassert i bibliotekene på HF og i BB-bygget.

Automatene var befengt med svært mye driftsproblemer og ble kostbare og vanskelige å holde i forsvarlig drift.

Vi anbefaler som før at studenter betaler for utskrifter på https://payprint.uib.no. For de som  ikke kan betale med bankkort over nett, finnes en nødløsning med anonymt SpendOn VISAkort/gavekort, se https://it.uib.no/Sette_inn_penger_i_Pullprint-systemet for nærmere informasjon.

---

The IT Department has discontinued the operation of the two cash payment automats (money loaders) for PullPrint, formerly located in the libraries at the Faculty of Humanities and the BB Building at Haukeland.

The automats had severe technical problems and proved costly and difficult to keep in regular service.

We recommend as before that students pay for their printing online at  https://payprint.uib.no. For those who can not pay with a credit or debit card, there is a way out with anonymous SpendOn VISA gift card, see https://it.uib.no/en/Pullprint#Web_payment_-_payprint.uib.no for more information.
1.7.2014 kl. 14.00
Endring av tider for vedlikehold av IT-systemene / Rescheduling IT maintenance times

Fra 1. september blir det nye tidspunkt for IT-avdelingen sine endringsdager.

De nye tidene blir som følger:
- Større endringer vil bli utført den 3. lørdagen hver måned.
- Mindre endringer vil bli utført etter arbeidstid annenhver torsdag (oddetallsuker).

Alle endringer vil som tidligere bli varslet via driftsmeldinger.
Du kan få driftsmeldinger fra IT-avdelingen på e-post ved å abonnere på listen IT-info. Se http://mailman.uib.no/listinfo/it-info

 

From 1 September the IT department will have a new time scedule for maintenance.

The new times will be as follows:
- Major changes will be performed on the third Saturday of each month.
- Minor changes will be made after work on every second Thursday (odd weeks).

All changes will still be notified via service announcements.
You may receive service announcements from the IT department by subscribing to the e-mail list IT-info. See http://mailman.uib.no/listinfo/it-info
23.6.2014 kl. 14.15
Endringer utlevering av toner sommeren 2014

I forbindelse med ferieavvikling for PC-vaktene ved UIB, vil vi midlertidig måtte endre på utleveringsrutinene for toner til HP-printere med Ementor/Atea serviceavtale.

Ordningen gjelder fra og med 23 juni fram til og med fredag 15 august.

Ansatte som har fått toner utlevert fra følgende steder, kan i sommer få toner i internposten ved å henvende seg til BRITA på telefon (555) 84700.

* PC-vakt HF-bygget

* PC-vakt Høyteknologisenteret

* PC-vakt Odontologisk

* PC-vakt Realfagsbygget 

* PC-vakt Ulrike Pihls hus/SV-bygget

* PC-vakt Juridisk fakultet

* PC-vakt Psykologisk fakultet

* PC-vakt BB-bygget

Ved spørsmål rundt dette, ring brukerstøtte for ansatte (BRITA) på telefon 84700 eller send en issue på https://bs.uib.no.

 
Arkiv