UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

29.9.2015 kl. 15.00
Mac OS X 10.11 (El Capitan) avvent installasjon

Kjære brukere av Mac mot UiB's systemer.  Onsdag 30.september kom det et nytt OS fra Apple, OS 10.11, også kalt "El Capitan". Som vanlig skaper det en del problemer for forbindelsen mot UiB's systemer.

For at du skal slippe å få avbrudd og problemer i ditt daglige arbeid, ber vi deg om ikke å oppgradere maskinen før vi har fått testet denne versjonen. Vi vil gi deg en tilbakemelding når vi mener du trygt kan oppgradere.

Det som vi vet ikke virker pr dags dato er:
-    Problemer med e-postprogrammer, dette gjelder både klienter og selvdriftede maskiner.
-    Managed Software Center vil ikke installere oppdateriner eller installere programmer.
-    UIB-Tools virker ikke

------ 

Apple releases new operating system X 10.11 (El Capitan) 30. September.

Users with Macs set up by the IT department should not upgrade to this version until we have tested it against our systems. We cannot guarantee that the new version works against services like printing and connecting to networks shares.

We do not recommend upgrading for users who intends to use their Mac towards our systems.
21.9.2015 kl. 16.00
Svart/hvitt utskrift / Black / white print

Dessverre får du ikke alltid det utskriftsoppsettet du tror du har bestilt. Dette gjelder spesielt valgene for farge, gråtoner og svart/hvitt. Gråtoner blir ofte produsert med fargeblekk, derfor blir belastningen «fargepris». Den sikreste metoden for å velge svart-/hvitt-utskrift er å velge det i selve skriveroppsettet og ikke inne i programmene.  https://it.uib.no/Svart/hvitt_utskrift

Unfortunately, the printout does not always match what you think you ordered. Notably, this concerns the choices for color, grayscale and black / white. Grayscale is often produced with color ink, hence you will be charged "color prices". The safest method is to select black / white printing at the printer setup, and not inside the application software. https://it.uib.no/en/Black_/_white_print
10.9.2015 kl. 16.00
Endring i rutiner for stenging av brukerkonto / Changed procedures for closing user accountsUiB justerer rutinene for avslutning av brukerkontoer til IT-systemene. Reglementet for brukerkonti er i ferd med å bli revidert, og endringen innføres nå for å sikre at vi etterlever gjeldende krav til personvern og datasikkerhet.

Endringene kommer etter at Datatilsynet har påpekt at UiB til nå har lagret brukerdata for lenge etter at ansettelses- og studieforhold er avsluttet.

For studenter vil brukerkontoen nå bli stengt to måneder etter at studieretten utløper (når man er ferdig med studiet eller har sluttet å semesterregistrere seg).

Kontoen på Microsoft Office 365 stenges 30 dager etter at UiB-kontoen er stengt.

Studenter som trenger å forlenge bruken av kontoen, kan henvende seg til Studieadministrativ avdeling og be om at kontoen holdes åpen i seks måneder etter at studieretten er utløpt.


For ansatte blir det mindre endringer. Kontoen blir stengt når ansettelsen slutter, men lokal godkjenner kan holde kontoen åpen (forlnge for inntil seks måneder om gangen) dersom den ansatte ber om det.

Seks måneder etter at brukerkontoer blir stengt, slettes de dataene som er lagret.

---
We are adjusting our procedures for closing IT user accounts. The regulations for user accounts is being revised. The change is implemented now to ensure compliance with current legislative demands for privacy and data security.

The changes are made after The Norwegian Data Protection Authority ("Datatilsynet") pointed aout that UiB has been storing user data too long after termination of the users' employment or studies.

Students' user accounts will now be closed two months after their last semester.

The Microsoft Office 365 account will be closed 30 days after the UiB account.

Students who need to use their account for a longer time, may contact the Division of Student Affairs to apply for a prolongation of six months from the end of their last term.

For employees, the changes will be small. The user account will be closed on termination of the employment, but the local account administrator may prolong the account (for up to six months at a time) if the employee asks for prlongation.

Stored data will be deleted six months after the account is closed.
 

 
Arkiv