UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

29.8.2016 kl. 13.15
Driftsproblemer hos Telenor / Problems with mobile phones

Telenor informer:  

OPPDATERING KL 13:00: Vi jobber for å løse feilen som har rammet deler av mobiltrafikken i nettet. Feilen berører mobil tale og fører til at enkelte anrop feiler. Mesteparten av trafikken går som normalt, og man kan prøve å ringe på nytt dersom man ikke kommer gjennom på første forsøk. Problemene startet rundt kl. 11:15 og Telenors driftsmiljø jobber nå for å rette feilen. Alle øvrige tjenester som fast telefon, fast bredbånd og mobilt internett inkludert tale over 4G skal fungere som normalt. Vi beklager problemene dette medfører for våre kunder. Vi kommer med ny oppdatering rundt kl. 14.00

OPPDATERING 12:04: Vi opplever for tiden en feil i mobilnettet som fører til at enkelte anrop feiler. Vi jobber med feilsøk. Det er for tidlig å si noe om feilårsak. Vi anbefaler kunder som ikke kommer gjennom med samtaler om å prøve på nytt, da mesteparten av trafikken går som normalt.

FØRSTE MELDING: Flere kunder opplever feil med mobilnettet i hele landet. Vi undersøker saken og oppdaterer denne posten så snart vi har mer informasjon og senest innen 13:30

-------

Some users may experience problems with mobilephones. Telenor is working to solve the problem.
Arkiv