UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

18.9.2014 kl. 15.45
Fjerning av skriverkøer på Pullprint / Removing of print queues on Pullprint

I forbindelse med de varslede endringene nå til helgen, vil vi fjerne følgende pullprint-skriverkøer:

 

 

pullprintricoh_PS og pullprinthp_PS

 

 

På HF-fakultetet vil også skriverkøen Ricohprinters bli fjernet.

 

Se mer informasjon her: https://it.uib.no/Pullprint#Ekstra_pullprint-utskriftsk.C3.B8er

 

Minner om at alle systemer må regnes som ustabile i helgen.

 

--- 

 

 

In connection With the system changes that we have announced for this

 

weekend these printerques will no longer be available:

 

 

pullprintricoh_PS and pullprinthp_PS

 

 

In addition to these, the following printerque: Ricohprinters will also

 

be unavailable, at the Faculty for Humanities

 

More information here: https://it.uib.no/en/Pullprint#Extra_Pullprint_printer_queues

 

We would like to inform you that our services might be unstable while we

 

make changes to the system, and we apologize for any inconvenience.

 
17.9.2014 kl. 09.30
Systemvedlikehold lørdag 20. september / System Maintenance Saturday September 20

Førstkommende lørdag, 20. september har IT-avdelingen endringslørdag.

I perioden 08:00 - 18:00 må alle systemer regnes som ustabile.  Man bør ikke planlegge å bruke noen av IT-systemene ved UiB denne dagen. 

---

On Saturday, the 20th of september, the IT  Department at UiB will have a planned maintenance of its systems.

Between 8:00 and 18:00 all IT systems must be considered unstable. We strongly advice the users not to use the UiB IT-systems during this period.

 
Arkiv