UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

21.10.2014 kl. 15.45
Overgang til ny mobiltelefonoperatør (nye datoer) / Transition to new mobile phone operator (new dates)

Uninett har inngått ny mobilavtale med Telenor, og UiB har tilsluttet seg denne.

Det betyr at alle UiB abonnement må bytte SIM kort.

Portering fra NetCom til Telenor vil skje avdelingsvis og områdevis. Det vil bli sendt ut nye SIM-kort til hver avdeling, merket nummer og navn, samt dato og klokkeslett for portering. Hver abonnent vil også få tilsendt SMS med samme opplysninger.

Porteringen til Telenor vil skje i løpet av ukene 49 og 50 (NB! Endret i forhold til opprinnelig melding!) for de fleste brukere.

Se IT.uib.no for mer informasjon (siden blir løpende oppdatert).

---

Our network provider Uninett has signed a new contract on mobile telephony services with Telenor. UiB has joined the contract.

This means that all UiB subscriptions must change to a new SIM card.

Transition from NetCom to Telenor will be performed by department and area. New SIM cards will be sent to each department, marked with number and subscriber name, as well as date and time for transition. Each subscriber will also receive a text message with the same information.

Transition to Telenor will take place during week 49 og 50 (NB! Changed from original announcement!)  for most users.

A web page (in Norwegian) is available on IT.uib.no for more information. (Will be updated.)
Arkiv