UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

27.9.2016 kl. 11.00
Ustabil fasttelefon / Unstable landline phone connections

Vi opplever dessverre brudd og ustabilitet på telefonitjenester ved UiB.

En vil typisk ha problemer med å nå infosentre og BRITA per telefon, og fasttelefoner til ansatte.

Prøv igjen senere, eller finn alternativ kontaktinformasjon på http://uib.no

Leverandøren er koblet inn for å få løst problemet, men vi har per nå ikke noe tidspunkt for løsning.

 

-------

You may experience instability with telephony services at UiB. Connecting to BRITA or Info centres at UiB may fail or be interrupted.
We are trying to solve the problem. 
Arkiv