UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

30.1.2015 kl. 14.45
30.01 kl. 14:55 - Krypteringsvirus! / CTBLocker campaign hits Nordics!

Vi har klart å isolere det skadelige viruset og skadene etter angrepet er begrenset. 
Vi regner med at alle fellesområdene skal være åpnet for skrivetilgang før arbeidstart mandag.

Vi ønsker også å minne om at det fremdeles er viktig å ikke åpne vedlegg i e-post uten at en er helt sikker på hva vedlegget inneholder.

IT-avdelingen

 

We have managed to isolate the malicious virus and the injuries after the attack is limited.
We expect that all institutes network shares will be opened for write before working time Monday.

We would like to remind you that it is still important not to open attachments in emails unless you are quite sure what the attachment contains.

IT-department 
30.1.2015 kl. 14.00
30.01 kl. 14:10 - Krypteringsvirus! / CTBLocker campaign hits Nordics!

Fra kl. 14:30 vil vi gradvis åpne de fleste fellesområdene for skrivetilgang

At 2:30 p.m. we will open some institutes network shares for writing Access. 
29.1.2015 kl. 17.45
29.01 kl. 17:50 - Krypteringsvirus! / CTBLocker campaign hits Nordics!

Alle fellesområdene er fremdeles satt til «read only».
Ny oppdatering kommer i morgen.

IT-avdelingen

 

All institutes network shares are still set to "read only."
New information will come tomorrow.

IT-department

 

 
29.1.2015 kl. 12.30
Oppdatering: Krypteringsvirus! / CTBLocker campaign hits Nordics!

kl. 12:50

For å begrense mulig skade i forbindelse med virusangrep er alle
fellesområder satt til «read only», det betyr at du ikke vil ha mulighet for å
lagre dokumenter eller opprette kataloger på fellesområdene.


To prevent possible damage associated with the vrus attack we have been forced to
set all common files directories to "read only", which means that you
will not be able to save documents or create folders in these directories. 

Det spres i øyeblikket mange e-poster med skadelig program
(virus) som kan føre til at filene på PCen og fellesområder blir kryptert.
Dette er et meget farlig virus, og vi ber om at ingen åpner vedlegg med filnavn
som slutter med .cab.

Vær svært forsiktig med å åpne vedlegg i e-poster. UiB
mottok en del av denne type mailer i går, om du har vært uheldig å åpne et
slikt vedlegg må du slå av maskinen umiddelbart og ta kontakt med
IT-avdelingen!

Som et midlertidig tiltak for å begrense skadene vil vi
stenge tilgangen til felles filområder ved UiB. Det vil også bli gjennomført en
tvunget omstart av samtlige PC’er med samme formål.  IT-avdelingen vil fortløpende legge ut
driftsmeldinger med oppdatert informasjon.  

Du kan lese mer om viruset på NorSIS sine sider:
https://norsis.no/2015/01/nye-losepengevirus/


IT-avdelingen
At the moment we are experiencing the spreading of an email with a malicious program (virus) that can lead to encrypting of the files in the home and common file directories. This is an extremely dangerous virus and we kindly ask that no attachment ending in .cab be opened.

Be cautious when you open attachments in
emails as UiB received some emails containing this type of attachments
yesterday. If you unfortunately have opened this kind of attachment, then
please turn off the computer immediately and then contact the IT-department.

As a precaution to prevent further damage,
we have closed access to the common file directories at UiB. We will also evoke
a restart of all computers at UiB for the same reason. The IT-department will continuously
send out updated information.

IT-department

 
29.1.2015 kl. 10.30
Advarsel mot krypteringsvirus! / CTBLocker campaign hits Nordics!

Det spres for tiden mange e-poster med ondsinnet program (virus) som fører til at PC-en blir infisert av løsepengevirus.

Vær svært forsiktig med å åpne vedlegg i e-poster. UiB mottok en del av denne type mailer i går, om du har vært uheldig å åpne et slikt vedlegg må du slå av maskinen umiddelbart og ta kontakt med IT-avdelingen!

Du kan lese mer om viruset på NorSIS sine sider:
https://norsis.no/2015/01/nye-losepengevirus/

IT-avdelingen

 

A campaign spreading ransomware known as «CTBLocker - Curve-Tor-Bitcoin Locker» / «Critroni» is targeting a large number of businesses in the Nordics. The malware is distributed via e-mail attachments.

If you have received a mail containing an infected attachment and opened it, turn off the computer and contact the IT-department.

You can read more here:
http://www.mnemonic.no/en/Andre-sprak/English/Blog/Advisory--CTBLocker-campaign-hits-Nordics/

IT-department 

 
28.1.2015 kl. 13.00
Ny passordfunksjonalitet i SEBRA / New password functions in SEBRA

Nye rutiner ved glemt eller utløpt passord

Fra fredag denne uken (30.1.) blir det noen endringer i rutiner og regler for passord til UiBs systemer. Endringene er et ledd i arbeidet med å lage enklere og mer selvbetjente rutiner samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

1) Alle brukere må fortsatt bytte passord jevnlig, senest etter 13 måneder. Du får varsel på e-post når passordet ditt nærmer seg utløpsdato.

2) Reglene for hvordan passord kan utformes, er en del forenklet. De nye reglene finnes på https://it.uib.no/Passord#Hvordan_lage_et_godt_passord

3) Dersom du skulle glemme passordet ditt, eller ikke får byttet det før det løper ut, kan du nå logge inn ved hjelp av ID-porten og sette nytt passord. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Du kan benytte MinID, Bank-ID og noen andre identifikasjonsmetoder. Du finner påloggingen ved å gå til https://sebra.uib.no og velge "PASSORD - Endre passord". Veiledning for bruk av den nye funksjonen finnes på https://it.uib.no/Slik_bytter_du_passord

4) Dersom du ikke har mulighet til å logge på med ID-porten (gjelder spesielt utenlandske brukere), kan du kontakte SEBRA-godkjenner ved ditt institutt/avdeling, oppgi mobilnummer, og få godkjenneren til å bestille en engangskode på SMS. Oversikt over hvem som er SEBRA-godkjenner finner du her: https://sebra.uib.no/sebra/Register/anvisere

5) Etter at du har endret passord, blir du bedt om å registrere ditt mobiltelefonnummer. Hvis du gjør dette, kan du selv bestille engangskode på SMS dersom du skulle glemme passordet ditt. Vi anbefaler derfor å gjøre dette!

Spørsmål om disse endringene og om passord og sikkerhet generelt, kan rettes til IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA på telefon (555) 8 47 00 eller https://bs.uib.no

 - IT-avdelingen

---

New procedures for forgotten and expired passwords

As of Friday this week (January 30.), there will be some changes in procedures and rules for passwords to the UiB systems. The changes are made to simplify and facilitate self-service while still maintaining security.

1) All users must still change their password regularly, at least every 13 months. You will get a warning by e-mail when the passwords is near its expiry date.

2) The rules for how passwords should be made, are simplified. The new rules are available on https://it.uib.no/en/Passwords#Create_a_strong_password

3) If you should forget your password, or did not change it before expiry, you may now log in using ID-porten and set a new password. ID-porten is a common log in solution to public services in Norway. You may use MinID, Bank-ID or a few other means of identification. You will find this logon by going to https://sebra.uib.no/sebra/?lang=english and choosing "PASSWORD - Change password".

4) If you are not able to log on using ID-porten (this is true for some foreign citizens in particular), you may contact the SEBRA approver in your department, give your mobile number and have the approver order you a one-time log on code to be sent by SMS. A list of approvers can be found here: https://sebra.uib.no/sebra/Register/anvisere?lang=english

5) After having changed your password, you will be asked to submit your mobile phone number. If you do this, you can order a one-time log on code yourself if you should happen to forget your password later. We therefore recommend that you submit your mobile number!

Any questions about these changes or about passwords and security in general, can be directed to the IT Department service desk BRITA on phone 55 58 47 00 or https://bs.uib.no

Regards,
The IT Department
Arkiv