UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

21.10.2014 kl. 15.45
Overgang til ny mobiltelefonoperatør / Transition to new mobile phone operator

Uninett har inngått ny mobilavtale med Telenor, og UiB har tilsluttet seg denne.

Det betyr at alle UiB abonnement må bytte SIM kort.

Portering fra NetCom til Telenor vil skje avdelingsvis og områdevis. Det vil bli sendt ut nye SIM-kort til hver avdeling, merket nummer og navn, samt dato og klokkeslett for portering. Hver abonnent vil også få tilsendt SMS med samme opplysninger.

Porteringen til Telenor vil skje i løpet av ukene 45-47 for de fleste brukere.

Se IT.uib.no for mer informasjon (siden blir løpende oppdatert).

---

Our network provider Uninett has signed a new contract on mobile telephony services with Telenor. UiB has joined the contract.

This means that all UiB subscriptions must change to a new SIM card.

Transition from NetCom to Telenor will be performed by department and area. New SIM cards will be sent to each department, marked with number and subscriber name, as well as date and time for transition. Each subscriber will also receive a text message with the same information.

Transition to Telenor will take place during week 45-47 for most users.

A web page (in Norwegian) is available on IT.uib.no for more information. (Will be updated.)
16.10.2014 kl. 15.30
Problemer med print.uib.no/Problems with print.uib.no

Skrivere på print.uib.no er pga tekniske problemer flyttet til utskrift.uib.no og kvasiprint.uib.no
Hvis du savner en eller flere skrivere fra print.uib.no, ta kontakt med BRITA på 84700 eller via nettleser bs.uib.no

-----

Printers on print.uib.no have, due to technical problems, been moved to 'utskrift.uib.no' and 'kvasiprint.uib.no'. If you miss one or more printers from print.uib.no, please contact BRITA on 84700 or via browser bs.uib.no 
Arkiv