UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

27.8.2015 kl. 09.30
Vakttelefoner for undervisningsrom / Service phones for teaching rooms

Vi har noen problemer med viderekobling av telefoner, som kan føre til at man ikke får kontakt når man prøver å ringe vakttelefonene for undervisningsrom (telefonnumre som er slått opp i undervisningsrommene).

Ring eventuelt (555) 8 85 87 i slike tilfeller. Du kommer da til IT-avdelingens sentrale vaktelefon for undervisningsrom, som kan hjelpe deg.

---

We have some problems with phone call forwarding. This may prevent your call from getting through when you try to call the service phone numbers for teaching rooms (the phone numbers posted in the rooms).

Please call (555) 8 85 87 if you experience this. This is the IT Department's central assistance for teaching rooms, which should be able to help you.
Arkiv