UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

1.9.2014 kl. 12.15
Problemer med e-post (imap server ustabil) - Problem with e-mail (imap server unstable)

Enkelte brukere opplever for tiden problemer med e-post (Gjelder ikke brukere av Exchange/Outlook)

Vi jobber med å finne ut av problemet. 

---------------------

Some users are currently experiencing problems with e-mail (Not for users of Exchange / Outlook)

We're working to figure out the problem.
1.7.2014 kl. 14.00
Endring av tider for vedlikehold av IT-systemene / Rescheduling IT maintenance times

Fra 1. september blir det nye tidspunkt for IT-avdelingen sine endringsdager.

De nye tidene blir som følger:
- Større endringer vil bli utført den 3. lørdagen hver måned.
- Mindre endringer vil bli utført etter arbeidstid annenhver torsdag (oddetallsuker).

Alle endringer vil som tidligere bli varslet via driftsmeldinger.
Du kan få driftsmeldinger fra IT-avdelingen på e-post ved å abonnere på listen IT-info. Se http://mailman.uib.no/listinfo/it-info

 

From 1 September the IT department will have a new time scedule for maintenance.

The new times will be as follows:
- Major changes will be performed on the third Saturday of each month.
- Minor changes will be made after work on every second Thursday (odd weeks).

All changes will still be notified via service announcements.
You may receive service announcements from the IT department by subscribing to the e-mail list IT-info. See http://mailman.uib.no/listinfo/it-info
Arkiv