UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

24.2.2015 kl. 15.45
Vi forventer nedetid på følgende applikasjoner i ettermiddag.

Vi forventer nedetid på følgende applikasjoner i ettermiddag.

Fragmentdatabasen
Søknadsystem for fond og legater
Griegakademiet - følgeskjema til søknad
Nordplusmusic - søknadsystem
Påmeldingsskjema
Bildedatabasen ved UB

Vi kan få nedetid i inntil en time per applikasjon i tidsrommet 16-20.

Nordplus kan ha noe lenger nedetid.

 - IT-avdelingen
Arkiv