UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

25.8.2014 kl. 14.45
Videonotattenesta i SV:AS er attende i vanleg drift / Videonotes service in SV:AS has resumed normal operation

Pilottenesta for automatisk opptak av undervisning, videonotat, er

attende i vanleg drift i stort auditorium(SV:AS) i Lauritz Meltzers

hus(SV-bygget) etter vedlikehald.

 

Du kan få driftsmeldinger fra IT-avdelingen på e-post ved å abonnere på listen IT-info. Se http://mailman.uib.no/listinfo/it-info 

 

-------------

 

The videonotes service in the large auditorium(SV:AS) in Lauritz

Meltzers hus(SV-building) has resumed normal operation after being down

for maintenance.

 

 You can get service announcements from the IT department by e-mail by subscribing to the list IT info. See http://mailman.uib.no/listinfo/it-info
1.7.2014 kl. 14.00
Endring av tider for vedlikehold av IT-systemene / Rescheduling IT maintenance times

Fra 1. september blir det nye tidspunkt for IT-avdelingen sine endringsdager.

De nye tidene blir som følger:
- Større endringer vil bli utført den 3. lørdagen hver måned.
- Mindre endringer vil bli utført etter arbeidstid annenhver torsdag (oddetallsuker).

Alle endringer vil som tidligere bli varslet via driftsmeldinger.
Du kan få driftsmeldinger fra IT-avdelingen på e-post ved å abonnere på listen IT-info. Se http://mailman.uib.no/listinfo/it-info

 

From 1 September the IT department will have a new time scedule for maintenance.

The new times will be as follows:
- Major changes will be performed on the third Saturday of each month.
- Minor changes will be made after work on every second Thursday (odd weeks).

All changes will still be notified via service announcements.
You may receive service announcements from the IT department by subscribing to the e-mail list IT-info. See http://mailman.uib.no/listinfo/it-info
Arkiv